01
Den 12. septemer klokken 14.15 vil Jacob Klevin Nielsen forsvare sin ph.d.-afhandling
»James Joyce og Walter Benjamin.
Konstruktion af et
mellemværende«. Det sker i teologisk auditorium, bygning 441, Tåsingegade 3, Århus. Der er indgang
fra hjørnet af Ringgaden og Randersvej. Bedømmelsesudvalget består af lektor, dr.phil. Rolf Reitan,
Aarhus Universitet, lektor, mag.art. Frederik Tygstrup, Københavns Universitet, og
lektorvikar, ph.d. Henning Goldbæk, Københavns Universitet. Afhandlingen kan
gennemses på Institut for Nordisk Sprog og Litteratur.

forsvareren vandt og modtog ph.d-prisen for afhandlingen
James Joyce og Walter Benjamin. Konstruktion af et mellemværende.