┍┯┑ ╱ ╱ ╳▣
┝┿┥ ⣿⣾⣿⣿⣾⣿⣿⣾
┝┿┥ ⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣾⣿
┕┷┙ ⏉ & ⏉ 

marke/system til hvid baggrund 


〽〽〽〽〽〽〽║╼╾┹┺╼╾┪┺┹╁┽╀┾╫╊╨╾
╆╇┾┽┰╪┻╋┸┷╩╬╦╨╅╆╆╆┽╁╆┿┧
╈╅┺┟╃╇╇╀╀╉ ╇╆╉╊┦┡╫╥╇╄╃┷╀
╇┧ ╁╆╊╅╫╨╙┮┷┚╂┕╀╇╅╉╅┺╈╆╉
┻╪╧┰┴┯╚┸┿┑┰╬┥╂┵┽╀╊┞╊╄╅┩
╇╄┪┺╱╲╅╅╅┪ ┾┡┿┷╦╥┾╀┲┭┱┺┒
┻┰╂┨╠╩╦╦╩╬╝╂┿┻┸╅╈╀┾┺╀╆